Mizuno Classic

Venue: Kintetsu Kashikojima Country Club

Defending Champion: Teresa Lu

Mizuno Classic website